TKD Grader

Artighet,    Ärlighet,    Uthållighet,   Självkontroll,   Okuvlig anda


ITF Taekwon-Do:s Gradsystem


Gradsystemet som används inom ITF Taekwon-Do är original graderna som grundaren General Choi Hong Hi utvecklade för att

säkerställa att elever lär sig Taekwon-Do på rätt sätt.

Utbildningen följer en strikt läroplan och som elev lär man sig olika tekniker, mönster, teori och moraliska värderingar under terminens träningspass. Graderingen brukar ske i slutet av terminerna där eleverna får visa upp vad man lärt sig för instruktören. Kan man sina saker bra så tilldelas man en ny grad och får lära sig nytt.

Deltagande i träningsläger och graderings läger är inget krav för att få gradera sig. Kontinuerlig träning under terminen räcker för att man ska lära sig Taekwon-Do.

Det finns 10 grader i de färgade bältesgraderna sk. Gup.

 

10:e Gup, Vitt bälte, är den lägsta graden som man har som nybörjare. Därefter följer graderna:

9:e Gup (vitt med gul rand)

8:e Gup (gult)

7:e Gup (gult med grön rand)

6:e Gup (grönt)

5:e Gup (grönt med blå rand)

4:e Gup (blått)

3:e Gup (blått med röd rand)

2:a Gup (rött)

1:a Gup (rött med svart rand)Därefter kommer 1:st graden svart bälte, sk. Dan/degree.

Inom svart bälte finns 9 grader, där 9:e Dan är den högsta.

Svartbältes graderna är uppdelade i 4 olika nivåer: 1:a till 3:e Dan är biträdande instruktör (Boosabum-nim), 4:e till 6:e Dan är Instruktör (Sabum-nim), 7:e och 8:e Dan är Master Instruktör (Sahyun-nim) och 9:e Dan är Grand Master (Saseong-nim).

Alla dessa svartbältes titlar blir man delegerad av sin Master efter avklarad utbildning och uppfyllda krav för resp. titel.

 

Graderna visas på bältets vänstra ände. För färgbältes graderna finns ett färgat sträck tvärs över bältet ca 5 cm upp. Svartbältes graderna skrivs med romerska siffror från I till IX.Mycket viktigt är att ingen Gup eller Dan graderad tillåts bära eller uppge sig ha en högre grad förrän han/hon har graderat sig och mottagit certifikat som bevis på detta. Endast utbildade instruktörer (Sabum-nim), 4:e Dan och högre, får utföra graderingar.