Om Klubben

Artighet,    Ärlighet,    Uthållighet,   Självkontroll,   Okuvlig anda


Klubb info


Historia:

Härryda Taekwon-Do Klubb grundades den 13:e april 2004 av Håkan Löf, på uppdrag av Grand Master CJ Armstrong 9:e degree, Göteborgs TKD klubb. Då hette vi Landvetter TKD klubb och hade träning i Landvetterskolan.

Antalet elever växte sakta men säkert och behovet av fler träningstider gjorde att klubben fick utöka träningstillfällena med ytterligare en tid och då i Mölnlycke, eftersom det var svårt att få fler tider i Landvetter.

 

Eftersom elever som kommer och tränar hos är ifrån hela kommunen, från Hindås, Härryda, Landvetter och Mölnlycke beslutade klubben att ändra inriktning från att vara en lokal klubb i Landvetter till att bli en kommunklubb där elever från hela kommunen är välkomna att träna.

Och på Årsmötet den 28:e januari 2007 klubbades förslaget igenom att byta namn till Härryda Taekwon-Do klubb.

Idag har klubben ca 30 elever i alla åldrar från 7 år upp till 55+.


Verksamhet:

Klubbens verksamhet är att lära elever kampkonsten original ITF Taekwon-Do, efter den utbildningsmodell som grundaren Gen. Choi Hong-Hi har skapat. Alla får träna, oavsett ålder och kön, efter ITF:s, Taekwon-Do:s, och klubbens regler.

Vi har en 100% 0-toleranspolicy mot drogen, doping och mobbning, och uppträdande i och utanför lokalen ska följa Taekwon-Do:s filosofi om artighet, ärlighet och kamratskap.


Elever har möjlighet att delta på de träningsläger och tävlingar som arrangeras i organisationen och evenemang som klubben arrangerar.

Graderingar, (test för att få en ny grad och gå vidare i utbildningen), görs i slutet av varje termin, då elever som är redo kan gradera sig.


Föreningen följer RF:s regler om hur demokratiska ideella föreningar skall drivas och föreningens styrs av den stadgar som det exekutiva årsmötet har godkänt.

Ekonomiskt är filosofin att föreningen skall gå runt m.h.a. medlems- och träningsavgifter och verksamhetsbidrag från stat och kommun. Klubbens medlemmar skall INTE behöva bedriva försäljning av ex. bingolotter, strumpor el dyl. för att föreningen skall klara sin verksamhet.


Klubben är medlem i:

Svenska riksidrottsförbundet (RF) - Det rikstäckande idrottsförbundet för alla idrotter i Sverige

Svenska Taekwondo förbundet (STF) - Det rikstäckande specialidrottsförbundet för alla Taekwondo stilar

Västsvenska Taekwondo Förbundet (VSTF) - Regionala Taekwondo förbundet

International Taekwon-Do Federation (ITF) - Den internationella Taekwon-Do Organisationen

Taekwon-Do Sweden - Det rikstäckande förbundet för ITF Taekwon-Do


Sekretesspolicy för hantering av personuppgifter:

Härryda TKD Klubb följer RF:s riktlinjer och uppförandekod för idrotten gällande hantering av personuppgifter och vi har tagit fram ett informationsblad som konkret och i korta drag tala om hur vi hanterar detta.

I ärenden som inte tas upp här hänvisas till RF:s riktlinjer hur föreningar bör arbeta med dessa frågor. Läs mer om Uppförandekoden som finns tillgänglig på RF:s hemsida http://www.rf.se/Personuppgifter/


>> Hantering av Personuppgifter i Härryda TKD Klubb <<


Kontakta oss:

Via formuläret nedan eller

epost: info@harryda-tkd.se

tel: 0709-843782

 
 
 
 
 

I Samarbete med: