OM TAEKWON-DO TRÄNING

Att lära sig Taekwon-Do kräver regelbunden träning och man slutar aldrig att lära sig nytt hur länge man än tränar.

 

Självförsvar är ganska annorlunda att lära sig jämfört med andra sporter. Det är mycket kunskap som man ska lära sig och man förbättrar sin fysisk och mentala förmåga. Det är därför vi kallar det för självörsvarskonst (Martial art).

Taekwon-Do träningen innefattar många olika delar, beskrivet nedan, och träningen följer en läroplan där elever lär sig TKD steg för steg. I varje grad i gradsystemet lär man sig nya tekniker, mönster och sätt att använda kunskaperna. Likt en stege kan man inte ta sig till översta steget på ett hopp, dvs. man blir inte svartbältare eller mästare på några månader. Man måste gå steg för steg, träna regelbundet med tålamod och lära sig grundligt. Graderna kommer med tiden och alla kan nå sina mål oavsett förutsättningar.

Med ökade kunskaper och förmåga måste man också lära sig ansvar att inte använda det man lär sig i fel syfte.

Det vi tränar och lär oss i Do-Jang, använder vi bara i Do-Jang:en, förutom om man behöver försvara sig sjäv i farliga situationer.

 

Grundträning

 

Träning av TKD:s tekniker i dess grundform. Man lär sig attack och försvarstekniker med händer och fötter, ställningar hur man står och går när man utför tekniker och kombinationsträning där man lär sig kombinera flera tekniker till effektiva sekvenser.

Med grundträningen utvecklar man exakthet och man lär sig metoden, meningen och principen för alla tekniker.

 

Redskapsträning

 

För att träna kraft, pecision och snabbhet i attackteknikerna använder vi olika träningsutrustningar som man kan sparka ock slå på utan att skada varandra.

Vi använder ex. sk. mitsar som är "kuddar" i olika storlekar och former och slagsäckar.

Man lär sig hitta kraften i teknikerna och att träffa med rätt del av handen eller foten när man attackerar. Man tränar snabbhet och flexibilitet för att kunna kombinera attacktekniker effektivt.

 

Självförsvarsträning

 

Taekwon-Do är en total självförsvarskonst där allt vi tränar är till för självförsvar. Teknikerna är utformade för främst stående kamp där man försvarar sig mot motståndares attacker och imobiliserar eller håller motståndare på avstånd med attacktekniker. Men situationer kan uppstå då man behöver försvara sig mot fasthållningar, strypgrepp, överfall eller t.o.m. vapen. I Hosin-Sul självförsvarsträning lär man sig hantera sådana situationer, ta sig ur grepp och få situationen under kontroll.

 

Mönsterträning

 

Mönster är grundtekniker, både attack och försvarstekniker, som utförs i en förutbestämd och logisk ordning. Det finns 24st mönster + 2 grundövningar och som färgbältare lär man sig 1 nytt mönster i varje grad.

Mönsterträningen är en viktig del av träningen för mönster är svåra att lära sig och kräver mycket träning och repetition, så den visar väl hur ofta man tränar och hur fort man lär sig.

Mönsterträningen utvecklar främst vighet, grace, balans och koordination.

 

Sparringträning

 

Sparring är kampträning med motståndare under kontrollerade former och med regler. Det finns många varianter av sparring men den vanligaste är lätt frisparring som vi utövar i tävling. Där gäller det att plocka poäng genom att göra tillåtna attacktekniker mot poänggivande, oskyddade områden på motståndaren. Kontakt är inte tillåten och ger inte poäng men det sker naturligtvis efterssom det är lätt att komma för nära. Därför använder vi skydd för att inte skada varandra när olyckan är framme.

Sparringträning utvecklar mod, vakenhet, flexibilitet och självkontroll.

 

Fysträning

 

God fysisk kondition är grunden till välmående och träning ska vara en naturlig del av vardagen. Mäniskan är gjord för fysisk aktivitet och kroppen kräver det för att må bra. Likväl som att man måste äta, sova och andas för att må bra så måste man träna. Nyckel är att träna kontinuerligt.

Taekwon-Do träningen ger en god komplett fysisk träning med kondition, styrka, smidighet och uthållighetsträning. 

Man måste inte vara vältränad för att börja träna Taekwon-Do, det är något man bygger upp med regelbunden träning.

 

Regler under våra träningspass

Att veta och tänka på under våra träningspass:

Do-Jang - Tränings lokalen.

Do-Jang = platsen man tränar Taekwon-Do. Det kan vara en gymnastiksal, en större lokal eller en öppen yta utomhus.

 

Respektera alltid Do-Jang:en genom att man vänder sig mot den, ställa sig i givakt-ställning och bugar, varje gång man går in och varje gång man lämnar platsen.

Håll alltid Do-Jang:en i gott skick. Skadegörelse och nedskräpning är inte tillåten.

Respektera alltid instruktör och övriga elever som tränar, visa hänsyn.

Om man kommer sent eller om man måste lämna Do-Jang:en under träning ställer man sig tyst vid sidan om och väntar på instruktörens uppmärksamhet. Buga mot instruktör och anslut till träningen eller lämna hallen. Detta för att inte störa träningen för instruktör och elever.

 

Tilltala alltid instruktör med titel, (Boosabum, Sabum-nim, Sahyun-nim, Saseong-nim), inte med namn. Detta både inne i och utanför Do-Jang:en.

Träna alltid under tystnad för att inte störa. Vill man fråga något så räcker man upp handen. Absolut INGA svordomar tillåtna.

Gör aldrig rörelser, tekniker eller övningar som instruktören inte säger att man skall göra. Detta för att undvika olyckor och skador.

Buga alltid mot masters, tränare och seniorelever och mot varandra vid parträning. Det behöver inte vara på komando och det gäller även utanför Do-Jang.

 

Träningsutrustning:

Träning sker i ITF Do-Bok (dräkt) som är anpassat till träningen. Övriga plagg som ex t-shirt, skor eller skydd får endast användas med instruktörens godkännande. Damer skall använda vit t-shirt eller topp under Do-Bok. Nybörjare som ännu inte skaffat Do-Bok tränar i träningsoveralls byxor och t-shirt.

Smycken, klockor eller andra accessoarer är inte tillåtna att ha på sig under träning. Detta för allas säkerhet.

Det är inte tillåtet att röka, snusa eller tugga tuggummi under träning.

Det är inte tillåtet att äta eller dricka något när man har Do-Bok på sig vare sig under eller utanför träning. Detta för att skydda Do-Bok från fläckar. Ta alltid på överdragskläder.

 

Övrigt:

Kom alltid i tid till träningen. Kom 10-15 min innan träningen startar så man är ombytt och klar till utsatt starttid.

Uppställning sker i rader och led med högst graderad längst fram till höger och sedan i fallande grad åt vänster i raden och bakåt i leden.

Försök hålla platsen i ledet under träningen för att hålla bästa ordning.

Säg alltid till instruktör om ni är trötta, har ont eller behöver lämna träningen.

Ta alltid med medecin om man av medicinska själ behöver, ex diabetes, astma, epilepsi mm, och informera instruktör om detta.

Meddela alltid instruktör om ni är skadade eller sjuka och blir borta från träning i mer än 1 vecka.