Om Taekwon-Do

Artighet,    Ärlighet,    Uthållighet,   Självkontroll,   Okuvlig anda


Om Taekwon-Do


Vad är Taekwon-Do?

 

Taekwon-Do (TKD) är en självförsvars konst, grundad och utvecklad i Korea av General Choi Hong Hi 9:e Dan svart bälte. Han utvecklade TKD inom den Koreanska armén på 40 och 50- talet och den 11:e april 1955 grundades TKD officiellt. Under 10 år efter det skickades Generalens senior elever ut i världen för att sprida TKD:n till allmänheten och den 22:a Mars 1966 grundades den världsomspännande organisationen International Taekwon-Do Federation, ITF av Gen. Choi Hong Hi. Idag lärs TKD ut i över 160 länder till miljontals elever runt om i världen. Efter General Choi Hong Hi:s bortgång 2002 tog Mr Chang Ung över presidentposten i ITF och driver nu organisationen.

 

Denna original TKD är utvecklad ifrån gamla koreanska och kinesiska stridskonster såsom Taekyon, Dang soo samt även Karate och Kung Fu. Men den skiljer sig ifrån de andra kampkonsterna genom namn, terminologi, tekniker, metoder och filosofi.

I vårt Infoblad om Taekwon-Do kan man läsa mer om Taekwon-Do:s grunläggande teori och i Terminologibladet kan man läsa lite grundläggande koreansk terminologi som används under träningarna.

 

Taekwon-Do:s ED

 

1. Jag skall följa TKD:s regler

2. Jag skall respektera instruktör och senior elever

3. Jag skall aldrig missbruka TKD

4. Jag skall bli en förespråkare för frihet och rättvisa

5. Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Informations blad om Taekwon-Do finns att ladda ner här.

 

Taekwon-Do:s Filosofi:

 

Den yttersta meningen med TKD är att eliminera strid genom att avskräcka den starkes förtryck av den svage med en styrka som måste vara grundad på humanitet, rättvisa, moral, vishet och tro, och där igenom hjälpa till att bygga en fredligare värld.

TKD är konstform som inbegriper sig till ett sätt att tänka och leva, och som speciellt inger en moralisk mognad och styrka att stödja rättvisa.

Varje rörelse inom TKD är vetenskapligt uträknad med ett speciellt syfte och det är viktigt för eleven att förstå detta syfte för att kunna utföra rörelserna korrekt. En skicklig instruktör kan därigenom få sina elever att inse att framgång är möjlig för ALLA.

Genom kontinuerlig träning och ständig repetition lär man sig tålamod att klara av alla svårigheter och övervinna hinder. Den kolossala kraften man lär sig att utveckla ger ett självförtroende att möta varje motståndare.

 

Taekwon-Do:s mål:

Att uppnå:

Artighet

Ärlighet

Uthållighet

Självkontroll

Okuvlig anda

 

Till slut tränger denna träning in i varje medveten och omedveten handling. Eleven bör lära sig att använda kroppen som ett vapen,

UTAN ATT MISSBRUKA DENNA KUNSKAP!!

 

Om Taekwon-Do träningen:

Do-Jang - Tränings lokalen.

Do-Jang = platsen man tränar Taekwon-Do. Det kan vara en gymnastiksal, en större lokal eller en öppen yta utomhus.

Respektera alltid Do-Jang:en genom att man vänder sig mot den, ställa sig i givakt-ställning och bugar, varje gång man går in och varje gång man lämnar platsen.

Håll alltid Do-Jang:en i gott skick. Skadegörelse och nedskräpning är inte tillåten.

Respektera alltid instruktör och övriga elever som tränar.

Om man kommer sent eller om man måste lämna Do-Jang:en under träning ställer man sig tyst vid sidan om och väntar på instruktörens uppmärksamhet. Buga mot instruktör och anslut till träningen eller lämna hallen. Detta för att inte störa träningen för instruktör och elever.

Tilltala alltid instruktör med grad, (Boosabum, Sabum-nim, Sahyun-nim, Saseong-nim), inte namn. Både inne i och utanför Do-Jang:en

Träna alltid under tystnad för att inte störa. Vill man fråga något så räcker man upp handen. Absolut INGA svordomar tillåtna.

Gör aldrig rörelser, tekniker eller övningar som instruktören inte säger att man skall göra. Detta för att undvika olyckor och skador.

 

Tränings utrustning:

Träning sker i ITF Do-Bok (dräkt) som är anpassat till träningen. Övriga plagg som ex t-shirt, skor eller skydd får endast användas med instruktörens godkännande. Damer skall använda vit t-shirt eller topp under Do-Bok. Nybörjare som ännu inte skaffat Do-Bok tränar i träningsoveralls byxor och t-shirt.

Smycken, klockor eller andra accessoarer är inte tillåtna att ha på sig under träning. Detta för allas säkerhet.

Det är inte tillåtet att röka, snusa eller tugga tuggummi under träning.

Det är inte tillåtet att äta eller dricka något när man har Do-Bok på sig vare sig under eller utanför träning. Detta för att skydda Do-Bok från fläckar. Ta alltid på överdragskläder.

 

Övrigt:

Kom alltid i tid till träningen. Kom 10-15 min innan träningen startar så man är ombytt och klar till utsatt start tid.

Uppställning sker i rader och led med högst graderad längst fram till höger och sedan i fallande grad åt vänster i raden. Försök hålla platsen i ledet under träningen för att hålla bästa ordning.

Säg alltid till instruktör om ni är trötta, har ont eller behöver lämna träningen.

Meddela alltid instruktör om Ni är skadade eller sjuka och blir borta från träning i mer än 1 vecka.ITF Taekwon-Do:s Gradsystem


Gradsystemet som används inom ITF Taekwon-Do är original graderna som grundaren General Choi Hong Hi utvecklade för att

säkerställa att elever lär sig Taekwon-Do på rätt sätt.

Utbildningen följer en strikt läroplan och som elev lär man sig olika tekniker, mönster, teori och moraliska värderingar under terminens träningspass. Graderingen brukar ske i slutet av terminerna där eleverna får visa upp vad man lärt sig för instruktören. Kan man sina saker bra så tilldelas man en ny grad och får lära sig nytt.

Deltagande i träningsläger och graderings läger är inget krav för att få gradera sig. Kontinuerlig träning under terminen räcker för att man ska lära sig Taekwon-Do.

Det finns 10 grader i de färgade bältesgraderna sk. Gup.

 

10:e Gup, Vitt bälte, är den lägsta graden som man har som nybörjare. Därefter följer graderna:

9:e Gup (vitt med gul rand)

8:e Gup (gult)

7:e Gup (gult med grön rand)

6:e Gup (grönt)

5:e Gup (grönt med blå rand)

4:e Gup (blått)

3:e Gup (blått med röd rand)

2:a Gup (rött)

1:a Gup (rött med svart rand)Därefter kommer 1:st graden svart bälte, sk. Dan/degree.

Inom svart bälte finns 9 grader, där 9:e Dan är den högsta.

Svartbältes graderna är uppdelade i 4 olika nivåer: 1:a till 3:e Dan är biträdande instruktör (Boosabum-nim), 4:e till 6:e Dan är Instruktör (Sabum-nim), 7:e och 8:e Dan är Master Instruktör (Sahyun-nim) och 9:e Dan är Grand Master (Saseong-nim).

Alla dessa svartbältes titlar blir man delegerad av sin Master efter avklarad utbildning och uppfyllda krav för resp. titel.

 

Graderna visas på bältets vänstra ände. För färgbältes graderna finns ett färgat sträck tvärs över bältet ca 5 cm upp. Svartbältes graderna skrivs med romerska siffror från I till IX.


Mycket viktigt är att ingen Gup eller Dan graderad tillåts bära eller uppge sig ha en högre grad förrän han/hon har graderat sig och mottagit certifikat som bevis på detta. Endast utbildade instruktörer (Sabum-nim), 4:e Dan och högre, får utföra graderingar.


I Samarbete med: